Posledná aktualizácia: 25.11.2021 Neprihlásený užívateľ
  Čo je nové ?
Do registra bol pridaný Obchodný vestník č. 226/2021 zo dňa 25.11.2021

  Register obsahuje:
rozhodnutia konkurzných súdov SR
oznámenia o vstupe do likvidácie
oznámenia o znižovaní základného imania
oznámenia o zmene právnej formy
oznámenia o dražbách a predaji majetku

  Konkurzný Agent
Unavuje Vás neustále sledovať, či na Vášho obchodného partnera alebo dlžníka nebol vyhlásený konkurz? Aktivujte si
konkurzného agenta - bude sledovať za Vás.
Vyhľadávanie v registri podľa obchodného mena,
priezviska alebo identifikačného čísla subjektu
(od Obchodného vestníka č. 1/2002)
 
 Meno:
 IČO:
 
Do vyhľadávacieho formulára vpíšte obchodné meno, priezvisko alebo identifikačné číslo (IČO) subjektu, ktorý chcete vyhľadať




pri vyhľadávaní môžete používať diakritiku,
nemusíte písať celé meno alebo IČO, stačí ak uvediete časť,
nezáleží na tom, či píšete veľkými alebo malými písmenami,
vyhľadávacie kritériá môžete podľa potreby kombinovať,
odporúčame vyhľadávať podľa identifikačného čísla (IČO).
Ak sa chcete dozvedieť ďalšie rady pri vyhľadávaní, pozrite si
vyhľadávacie tipy a triky.
Stiahnite si nové zákony:
zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (.pdf 5469kB)
zákon č. 8/2005 Z.z. o správcoch (.pdf 1186kB)
konkurzná prihláška - formulár (.pdf 424kB)
  Prihlásenie
  Užívateľ:
  Heslo:
   
zabudli ste heslo?
registrácia nového užívateľa

  Skúšajte zdarma !
Vyskúšajte si register a jeho služby bezplatne po dobu 14 dní. Chcete sa dozvedieť viac?

Dňa 25.11.2021 boli v Obchodnom vestníku č. 226/2021 zverejnené nasledovné konkurzné uznesenia, vyrovnania, likvidácie, zníženia základného imania a zmeny právnej formy:
A+A Attila-BAU s.r.o. Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva
Adrián Horvát Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Agrochemický podnik Tomášovce a.s. Oznámenie o skončení likvidácie
zobraziť všetky »
Konkurzy | Konkurzný agent | Dražby | Obchodné vestníky | O registri | Objednávky | Pomoc
Prevádzkuje MAMEDIA s.r.o., Ventúrska 16, 811 01 Bratislava na základe licencie udelenej autorom.
IČO: 35 858 141, IČ DPH: SK2021737311, bankové spojenie: 2620734821/1100 Tatra Banka, a.s. Bratislava
IBAN: SK94 1100 0000 0026 2073 4821, obchod@upadca.sk, tel./fax: +421 2 5464 2766, mobil: 0905 400 556
Copyright © 2002-2010. Všetky práva vyhradené.