Obchodný vestník 63/2024
Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou

Deň vydania: 28.03.2024

R030473

Spisová značka: B1-49CbR/124/2022

Mestský súd Bratislava III podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Mestského súdu Bratislava III č. k. B1-49CbR/124/2022 - 33 zo dňa 02.01.2024 zrušil obchodnú spoločnosť Advokátska kancelária Jurčo, Mazancová & Partners, s. r. o. , Grösslingova 71, 811 09 Bratislava, IČO: 47 231 661 Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.02.2024.

Mestský súd Bratislava III dňa 13.12.2023

JUDr. Ivona Hrčeková, sudkyňa