Obchodný vestník 224/2021
Oznámenia
Deň vydania: 23.11.2021

O000644

Zníženie základného imania

Konateľ/Konatelia
Meno: František Verdenšteter
Bydlisko: Gazdovský rad 36/A, 931 01 Šamorín, Slovenská republika
Meno: Bryan Keith Lanser
Bydlisko: 104th Ave. 7181, 494 64 Zeeland, Michigan, Spojené štáty americké
Meno: Michael Lloyd Lanser
Bydlisko: Midway Ave. 617, 494 23 Holland, Michigan, Spojené štáty americké
Meno: Matthias Anton Helmar Groß
Bydlisko: Hebelstrasse 10, 767 07 Hambrücken, Nemecká spolková republika
Meno: David Nash
Bydlisko: Crowson Drive 16, LE1 28FA Loughborough, Leicestershire, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Spoločnosť
Obchodné meno: Adient Innotec Metal Technologies s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec
IČO: 47 237 520
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 21569/S
oznamuje (oznamujú) podľa § 147 ods. 1 Obchodného zákonníka, že na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti
z: 2.11.2021
sa znižuje základné imanie spoločnosti
z výšky: 3100000 EUR
na výšku: 2300000 EUR
a súčasne vyzýva (vyzývajú) veriteľov spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky voči spoločnosti do 90 dní po zverejnení tohto oznámenia na adrese
Obchodné meno: Adient Innotec Metal Technologies s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec